Pragmatičan Python 2018-11-12T13:12:04+01:00

Pragmatičan Python: Praktičan pristup

Ovaj kurs koristi moć i fleksibilnost Python jezika za primenu praktičnih programskih strategija kao što su funkcionalna paradigma, modularnost, paralelizam, konkurentnost, metaprogramiranje, reaktivno programiranje, mikroservisi i dizajn šablona. Neophodno je da studenti imaju znanje o radu Python jezika. Kursevi kao što su Python Osnove Programiranja i/ili Python za Informatiku vrše pripremu studenata za ovaj kurs.

Broj kursa: CSE-41310

Broj kredita: 3.00

Novi kursevi

Kontakt

Kneza Mihaila 36 11001 Beograd, p.p. 367 Serbia

Phone: +381-11-2630170

Fax: 381-11-2186105

Web: UCSanDiego