Java sertifikat 2019-03-11T18:14:41+01:00

JAVA SERTIFIKAT

Pregled

Jedna od najtraženijih veština u IT sektoru, Java, nastavlja sa rastom bržim od bilo kog drugog programskog jezika ili razvojnog okruženja. Java je jednostavan, objektno orijentisan programski jezik koji je platformski nezavistan i može se koristiti za razvoj apleta, servleta i drugih aplikacija.
Programski jezik Java predstavlja osnovu mnogih velikih poslovnih aplikacija koje podstiču Internet ekonomiju, uključujući aplikacije za ugrađene uređaje, distribuirane aplikacije, mrežne aplikacije, veb servere i bežične aplikacije.
Java se naširoko koristi u B2B komercijalnim sistemima i zbog svoje prenosivosti, u širokoj paleti potrošačke elektronike, od pametnih telefona koji koriste Android operativni sistem, do ugrađenih sistema u brzo rastućem broju potrošačkih proizvoda. Programeri koji trenutno koriste druge programske jezike će se verovatno u skorijoj budućnosti susresti sa projektima koji zahtevaju poznavanje Jave.
Program Java kursa pruža koncentrisano proučavanje i praktično znanje Java programskog jezika, kao i objektno-orijentisanog programiranja i dizajna. Kurikulum kursa počinje sa osnovnim konceptima Java programiranja, kreće se kroz ključne veštine Java programiranja i kulminira naprednim Java konceptima i njihovim aplikacijama u stvarnom svetu.

Prednosti programa

 • Strukturirani kurikulum sa uvećanom složenošću koji predaju iskusni praktičari u industriji
 • Savladati veštinu pisanja Java sintakse i razvoja Java aplikacija
 •  Primena objektnog orijentisanog principa za pisanje programa u Javi
 •  Debagovanje Java programa koristeći moderna razvojna okruženja i pisanje i izvršavanje testova
  za proveru programa
 •  Razvoj složene grafičko-korisničke aplikacije
 •  Korišćenje ugrađenih tehnologija za pristup podacima iz relacionih baza podataka
 •  Pisanje, implementacija i održavanje fukcionalnog Java koda

Ključne oblasti programa

Studenti će dobiti operativno znanje mnogih aspekata Java programskog jezika, uključujući:

 • Objektno orijentisano programiranje i tehnike dizajna
 •  Fajlove, ulazno/izlazne tokove, NIO.2 i XML serializaciju
 •  Razvoj aplikacija sa Grafičkim korisničkim interfejsom
 •  Rukovanje izuzecima, rekurzija i višenitno programiranje
 •  Praćenje i rukovanje greškama
 •  Korišćenje ugrađenih relacionih baza podataka pomoću: JDBC drajvera, SQL i MYSQL baza
  podataka
 •  Java virtualnu mašinu (JVM) – upravljanje kreiranje objekata i upravljanje memorijom (garbage
  collection)
 •  Razvoj WebSocket web aplikacija, distribuiranih Java aplikacija i Java Security tehnologije
 •  Konkurentno programiranje – konkurentnost i sinhronizacija procesa
 • Korišćenje REST servisa

Na koga se odnosi program

Polaznici mogu primeniti poznavanje Java programskog jezika za različite namene, uključujući
razvoj aplikacija u Androidu, Java veb, J2ME i ugrađene aplikacije. Najčešće, polaznici koji se priključuju
programu su:

 • Developeri koji žele da osveže svoje znanje Java i/ili objektno-orijentisanog programiranja
 • Ljudi koji nisu programeri i koji uče programiranje kako bi poboljšali svoju karijeru
 •  Menadžeri koji blisko saradjuju sa programerima i žele bolje da razumeju Javu
 •  Ljudi koji su u procesu promene posla, planiraju da rade kao programeri i žele da nauče veštine
  programiranja

Ukratko

 • Broj kurseva: 4 (5 ako je uključen preduslovni kurs)
 • Ukupan broj kredita: 12 (15 ukoliko je uključen preduslovni kurs)
 • Procenjeni troškovi: 500 eura po kursu
 • Rok završetka sertifikata: oko godinu dana
 • Način učenja: Online.

Pregled kurseva Java programiranja za 2018/2019. godinu

Naziv kursa Br. kursa Krediti Početak kurseva
Jesen Zima Proleće Leto
Preduslov
Uvod u Java programiranjeCSE-412423.0Online
Java
Java programiranje I: Osnovni Java konceptiCSE-404793.0OnlineOnline
Java Programiranje II: Core Java programiranjeCSE-404803.0OnlineOnline
Java Programiranje III: Srednji nivoCSE-404813.0OnlineOnline
Java Programiranje IV: Napredni nivo Java programiranjaCSE-404823.0Online

Novi kursevi

Kontakt

Kneza Mihaila 36 11001 Beograd, p.p. 367 Serbia

Phone: +381-11-2630170

Fax: 381-11-2186105

Web: UCSanDiego