Java Programiranje I 2019-03-11T20:35:28+01:00

Java programiranje I: Osnovni Java koncepti

Istražite osnovne koncepte Java programiranja. Studenti će se fokusirati na metode, nizove, liste, heš mape, objektno-orijentisano programiranje i dizajn sa fokusom na nasleđivanje, polimorfizam, i apstrakciju.

Teme kursa

  • Klase, objekti, metode, nizovi i liste
  • Debagovanje
  •  Objektno-orijentisano programiranje i dizajn korišćenjem nasleđivanja, polimorfizma i
    apstrakcija

Praktično iskustvo

  • Pisanjem jednostavnih objektno-orijentisanih programa u Javi
  • Pisanje i pokretanje testova za proveru koda
  •  Razumevanje troškova i prednosti razvoja programa u Javi
  •  Efikasno korišćenje Oracle online Java dokumentacije

Softver: Java SE 8 (JDK 8) ili noviji; Eclipse IDE (preporuka)
Napomena: Preduslovi – potrebno je završiti kurs Uvod u Java Programiranje ili slično.
Broj kredita: 3.0
Naredni koraci: Nakon završetka ovog kursa, prijavite se na kurs Java Programiranje II: Core Java Programiranje da nastavite sa učenjem i usavršavanjem.
Kontakt: Za više informacija o kursu, kontaktirajte nas putem mejla: itcourses@mi.sanu.ac.rs

Prijavi se

Novi kursevi

Kontakt

Kneza Mihaila 36 11001 Beograd, p.p. 367 Serbia

Phone: +381-11-2630170

Fax: 381-11-2186105

Web: UCSanDiego